//
you're reading...
cr/theory, ideology, marxism, power, praxis, yorum

Disiplin ve Mimarlık: Beden, Mekân, Siyaset*

panoptik hapishane_breda.hollanda copy

[Panoptik Hapishane | Breda, Hollanda | Fotoğraf: Güven Arif Sargın, 2015]

Engin bir külliyata karşın toplumsal ve fakat marazî bir olguya karşılık gelen disiplin sorunsalı, artan bir yoğunlukla gündemimizi işgal ve dolayısıyla bizleri zihinsel anlamda [hiç şüphesiz ki, eş-zamanlı olmak kaydıyla cismen] ve fütursuzca meşgul etmekten geri kalmıyor; özellikle Türkiye’nin özgün koşulları ve Horkheimer’ın özlü sözüyle, “bir tür akıl tutulmasıyla” izah edilebilecek totaliter reel-siyasetin gündelik hayatın her hücresini arsızca tahakküm altına alan baskıcı pratikleri, disiplin meselesinin tarihselliği ve sosyolojisini yeniden tahlil etmeye bizleri zorluyor. Biz meslek erbabını doğrudan ilgilendiren konu ise, disiplin/terbiye-ıslah etme/ehlîleştirme sorunsalının ontolojisinden çok, bir tür iktidar aracına/aracısına dönüşen disiplinin, öznel ya da toplumsal beden, bedensel performans ve mekânsal üretimle kurduğu gizil ya da aleni ilişki, sosyal ya da kültürel kodları, iktidar aygıtları marifetiyle süregelen ya da sürdürülmesine icazet verilmeyen mimarî dilleri/söylemleri/üslûpları olmalı — kısacası mekâna bağıl performatif pratiklerle birlikte, mimarlığın disipliner algı ve üretme biçimlerinde norm kabul edilerek adeta yerleşik hale gelen düşünsel ve ideolojik arketiplerin tamamına dair aykırı tahliller, Deleuze ve Guattari’nin öykündüğü biçimiyle, toplumun kılcal damarlarına nüfus eden mikro-iktidar aygıtlarını salt deşifre etmeyecek, onları ters-yüz edebilecek kapasiteleri işlevsel kılan kavrayışları da, özgürleşme mücadelesi veren biz siyasî öznelere kazandıracaktır. Bu minvalden bakıldığında, beden, mekân siyaset üçlemesiyle disiplin ve mimarlık ilişkisini farklı veçheleriyle tartışmaya açan dosyamız, iktidarın tekil bedenden sosyal konuta değin çatkıladığı hegemonik ilişkileri yeniden okumayı, ve dolayısıyla karşı-hegemonik bir ‘mimarî praksis’in olası izlerini sürmeyi amaçlamaktadır.

Kapak sayfası için:

https://gasmekan.files.wordpress.com/2015/05/arredamento-disiplin_may2015-copy.pdf

Dosyanın tamamına erişmek için:

https://gasmekan.files.wordpress.com/2015/06/armim-078-106-dosya-disiplin-29.pdf

Notlar

* Arredamento Mimarlık dergisi Haziran 2015 sayısında yayımlanmak üzere, derleyeni sıfatıyla görev üstlendiğim “Disiplin ve Mimarlık: Beden, Mekân, Siyaset” dosyası, kapak yazısından alınmıştır.

Advertisements

About gasmekan

http://archweb.metu.edu.tr/

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Monthly Taxonomy

Categories

Advertisements
%d bloggers like this: